Nie przeprowadzałyśmy się, a jednak nie jesteśmy już u siebie.
Bogactwo i urok przestrzeni, którą zamieszkujemy, są zawłaszczane i niszczone.
Kruche piękno krajobrazu, który nas wykarmił, nie pada ofiarą kataklizmów przyrody, tylko wandalizmu, głupoty, indolencji, pychy i chciwości.
Pada ofiarą zaniedbań instytucji powołanych jakoby do jego ochrony.
Pada ofiarą tchórzostwa polityków.

Pola Miejskie to stowarzyszenie zawiązane w Kazimierzu Dolnym dla zachowania krajobrazu, w tym przede wszystkim
historycznego krajobrazu agrarnego i krajobrazu doliny Wisły.

Nazwa stowarzyszenia nawiązuje do dawnych „miejskich pól” stanowiących historyczną, krajobrazową otulinę Kazimierza Dolnego. Obecnie miejskie pola są przedmiotem rozgrywki demagogów i spekulantów, a nieużytki i łąki wokół miasta przechodzą do historii.

Chcemy, aby w pozornie oksymorycznej syntagmie „Pola Miejskie” wybrzmiała nadzieja:
dla miasta, na zachowanie jego istoty. Dla pól, aby zachowały swoje istnienie.

Pracujemy na rzecz zachowania krajobrazu od:


Działamy między innymi poprzez:

  • monitorowanie i opiniowanie procesów urbanizacyjnych (i „suburbanizacyjnych”) oraz planów zagospodarowania przestrzeni;
  • formułowanie praktycznych rozwiązań i rekomendacji na rzecz zachowania krajobrazu;
  • organizowanie wykupu lub dzierżawy wrażliwych, zagrożonych zdegradowaniem terenów;
  • wydawanie publikacji, w tym raportów i inwentarzy, oraz działalność publicystyczną;
  • lobbying na wszystkich szczeblach władzy;
  • uczestnictwo w postępowaniach administracyjnych, również na prawach strony.


Regulamin Stowarzyszenie można pobrać tutaj (PDF).