zarząd stowarzyszenia


Aleksander Adamski (prezes)
Joanna Fąfrowicz-Codemo (wiceprezes)
Anna Trawicka (skarbniczka)