zebranie zarządu, luty 2022władze stowarzyszenia:

Aleksander Adamski (prezes)
Joanna Fąfrowicz-Codemo (wiceprezes)
Anna Trawicka (skarbniczka)